NADNOTECKIE STOWARZYSZENIE STRZELECKIE

Lista sędziów

Alicja Suchomska

Alicja Suchomska

Sędzia PZSS klasy I

Wojciech Suchomski

Wojciech Suchomski
  • Sędzia PZSS klasy I
  • Sędzia dynamiczny PZSS klasy III

Mirosław Szyntar

Mirosław Szyntar

Sędzia PZSS klasy II

Jacek Jankowski

Sędzia PZSS klasy III

Paweł Mikołajczyk

Paweł Mikołajczyk

Sędzia PZSS klasy III

Marek Nowak

Marek Nowak

Sędzia PZSS klasy III

Marcin Olejnik

Sędzia PZSS klasy III

Krzysztof Ostrowski

Sędzia PZSS klasy III

Danuta Ożga

Danuta Ożga

Sędzia PZSS klasy III

Zbigniew Sadowski

Sędzia PZSS klasy III

Leszek Stepura

  • Sędzia PZSS klasy III
  • Sędzia dynamiczny PZSS klasy III

Łukasz Wielebski

Sędzia PZSS klasy III